zondag 8 februari 2015

Klas 5, free-hand geometry

Het leerplan vormtekenen staat niet vast, al zijn er wel algemene richtlijnen.
Ik zie dat ook op Pinterest, in de VS doen ze sommige dingen eerder.
In Frankrijk ook. Dat vind ik fijn.
Een vorm is een tot stilstand gekomen beweging, maar laten we vooral
beweeglijk blijven als het over vormtekenen gaat.

Het vormtekenen mondt uit in de meetkunde in klas 6 zou je kunnen zeggen.
Met Geo-driehoek en passer gaan kinderen construeren wat ze al die jaren uit de hand hebben getekend.
In klas 5 zie je op Pinterest veel 'free-hand-geometry'. Dat zie je in Nederland niet zoveel terug, maar ik heb een paar wakkere en goede vormtekenaars en geef vaak simpele opdrachten met een groots effect.
Kinderen worden er blij van, gaan diepte zien door lijngebruik en hun fantasie wordt geprikkeld omdat je door kleurgebruik totaal verschillende uitwerkingen krijgt.

Hier zo'n opdracht.
Ik heb de papieren smaller gesneden dan het geijkte tekenpapier-formaat.
Dat biedt ook uitdaging.....een ander formaat papier.
Ze mochten vouwen, maar ook een horizontale en verticaal kruisende lijn uit de hand tekenen.

We hadden eerder iets soortgelijks gedaan, maar nu was de essentie dat alle lijnen op hetzelfde horizontale punt moesten uitkomen.
En nee.....het is niet met een liniaal gedaan.
De verticale lijn is steeds in stukken verdeeld. Dus eerst een punt boven en beneden, dan dat stuk in tweeën delen. Dan de twee helften in twee delen en zo verder. 

Differentiatie?
Nou kijk.........