vrijdag 18 oktober 2013

Een leuk idee: gemaakt door ouder en kind.

Een ouderavond begin ik graag met een 'doe-activiteit'.
De ene keer is dat schilderen, de andere keer tekenen.

Afgelopen dinsdagavond liet ik de ouders schilderen. Het was een vrij vast omlijnde opdracht.
Zij schilderden zodat hun kinderen daarop een vormtekening konden maken, het liefst met een stevig middelpunt en beginnend met een primaire kleur. Ik deed het ook al eens met een landschap waarin de kinderen een molen konden tekenen. De kinderen ervaren die schilderingen als een geschenk en willen daar maar wat graag op tekenen.

Zie hier de resultaten.
Geloof me, de kinderen waren blij met de schildering die zij kregen.
Van belang is, dat er ook schilderingen zijn voor de kinderen wiens ouders niet aanwezig waren.
Goed organiseren is dus van belang.


donderdag 3 oktober 2013

Ik daag je uit........

Door de jaren heen spiegel je heel wat af in klas 2.
Het is werkelijk geen kunst om van week tot week een andere spiegelvorm te bedenken voor de wekelijkse vormtekenles.
Maar in klas 2 zitten bijzondere kinderen. Kinderen die me uitdagen. Kinderen die dingen moeilijk vinden. En ik zie ze natuurlijk niet elke dag, maar maar een klein uurtje in de week.

Het is fijn dat ze zich verheugen, dat ze op de gang vragen wanneer ik weer kom.
En ik bedenk.....ik zoek.......ik wil ze blij en vrolijk maken. Uitdagen om dingen te doen die ze moeilijk vinden.....vol vertrouwen.

Vorige week was ik 'Takkenwijf' tijdens de vossenjacht die we organiseerden.
En de stok van het Takkenwijf was deze week het uitgangspunt voor de vormtekening.


We hoefden niet in de perfectie.......
'Kijk maar goed naar je tekening' zei ik. 'Maak je aan de ene kant een puntje bij de zonnebloem, dan moet er aan de andere kant natuurlijk ook één'. 


Kijk nou toch.......stralend hè?

Of je ziet een kleurige regenboog in het midden.

Je kunt je verliezen in tierlantijnen.....

......Of elk zonnepitje willen tekenen..........Ha.....hij tekent, en hoe!! Niet langer dwars, maar vol vuur mijn hart stelend.....


Ik liet ze vrij, in kleuren, in verzinnen, in invullen.
En dan zie je dat de een goed bij de opdracht blijft en de ander zich wellicht verliest.
Dat is nuttige informatie en brengt ideeën voor een volgende keer.
Want vormtekenen heeft alles te maken met beweging.
Een vorm is eigenlijk een tot stilstand gebrachte beweging op papier.
Wat een mooi vak!


En hier dat andere 'dwarse' kind. Drie lessen niet meedoen, maar dan ineens......
Ik denk dat hij moed moest verzamelen en dat uitte in gek en mal doen.
Alles is gespiegeld, alles klopt. De uitdaging gaat nu zitten in het rustig maken van de lijnen.
Ik zie een heel jong kind....en jullie?